Magnum Crimen The Great Crime – a half-century of clericalism in Croatia

The Author

Viktor Novak

Viktor Novak

The author Viktor Novak (1889–1977), a Croat, is a historian, once a Catholic priest, full member of Serbian Academy of Science and Arts, an honorary member of Yugoslav Academy of Science and Arts.

He authored Magnum tempus, Magnum sacerdos and Magnum Crimen (The Great Crime – a half-century of clericalism in Croatia), a trilogy about the Roman Catholic Church in Yugoslavia and its relation to the Kingdom of Yugoslavia, the Roman Curia, and Croatian nationhood including Ustashe supporters and World War II. From 1929 to 1959, he was a professor of Croatian history at the University of Belgrade. The Vatican Curia placed Magnum Crimen on their list of banned books Index librorum prohibitorum and named Viktor Novak”an enemy of Catholic Church”. Edmond Paris and Avro Manhattan, who also had many of their books “indexed” by the same curia, were his friends and colleagues.

Works

 • Scriptura Beneventana s osobitim obzirom na tip dalmatinske beneventane, Zagreb 1920.
 • Evangeliarium Spalatense, Split 1923.
 • Franjo Rački u govorima i raspravama, Zagreb 1925.
 • Maksimilijan Vrhovac, Bratstvo, 1928.
 • Notae palaeographicae, chronologicae et historicae, Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva, 1928.
 • Aliquid de nominibus ducum Croatorum in antiquissimo evangeliario Cividalensi. Nota palaeographico-historica, Zbornik u čast Bogdana Popovića, 1929.
 • Franjo Rački, Bratstvo, 1929.
 • Masarik i Jugosloveni, SKG, 1930.
 • Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva, Beograd 1930.
 • Sveslavenska misao, Ljubljana 1930.
 • Mihailo Polit-Desančić i Hrvati, LMS, 1932.
 • Natko Nodilo, Novi Sad 1935.
 • Rad Stanoja Stanojevića na srpskoj diplomatici, Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, 1938.
 • Dva antipoda. Štrosmajer i Mihanović, Beograd 1940.
 • Magnum Crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj, Zagreb 1948.
 • Ferdo Šišić, Ljetopis JA, 1949, 54.
 • Supetarski kartular, Djela JA, 1952, 43.
 • Latinska paleografija, Beograd 1952.
 • Vatikan i Jugoslavija, I, 1953 (na srpskohrvatskom, francuskom i engleskom jeziku).
 • Outline of Jugoslav Historiography, Ten Years of Jugoslav Historiography, 1945–1955, Beograd 1955.
 • Natko Nodilo, Zadarska revija, 1955.
 • Paleografija i slavensko-latinska simbioza od VII–XV stoljeća, Istorijski časopis, 1957.
 • Franjo Rački, Beograd 1958.
 • Nikola Vulić, naučnik i čovek. Uvod u knjigu N. Vulića: Iz rimske književnosti, SKZ, 1959.
 • Valtazar Bogišić i Franjo Rački. Prepiska (1866–1893), Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, SAN, I od., 1960, XXV.
 • Pojava i proširenje karolinške minuskule u Dalmaciji, Glas SAN, 1963, CCLV.